måndag 29 augusti 2011

2011-08-29

Gjort
Reggat mig på kursen
Deltagit i uppropet

Schema
29/08-11/09 - Kom igång med HTML, CSS och PHP
12/09-25/09 - HTML-element och CSS-konstruktioner
26/09-09/10 - Dynamisk webbplats med PHP
10/10-23/10 - Projektet, CSS och PHP
24/10-06/11 - HTML-formulär och PHP
07/11-20/11 - PHP och SQLite
21/11-15/01 - Projekt/examination

Moment 1 - 29/8 till 11/9
Läsanvisningar:

HTML & CSS
p.3-53 Läs -- 2011-09-03
p.429-519 Bläddra skumma -- 2011-09-03

Webprogrammering
Ch 1. p.1-52 - check
Ch 2. p.53-77 - check
Ch 7. p.211-272 -- läst 2011-09-03
Ch 8. p.273-322 -- läst 2011-09-03

PHP & MySQL
Ch 1. p1-8 - check
Ch 2. p.9-40 -- läst 2011-09-02
Ch 3. p.41-90 -- läst 2011-09-03

Nätet
http://en.wikipedia.org/wiki/HTML -- 2011-08-30
http://en.wikipedia.org/wiki/HTML_5 -- 2011-08-30
http://en.wikipedia.org/wiki/CSS -- 2011-08-30
http://en.wikipedia.org/wiki/CSS3#CSS_3 -- 2011-08-30
http://www.w3.org/standards/webdesign/ -- 2011-08-30
http://dev.w3.org/html5/spec/spec.html -- 2011-08-30
http://www.w3.org/TR/CSS2/ -- 2011-08-30
http://www.w3.org/Style/CSS/current-work#CSS3 -- 2011-08-30
http://www.w3.org/2009/cheatsheet/ -- 2011-08-30
http://validator.w3.org/ -- 2011-08-30
http://jigsaw.w3.org/css-validator/ -- 2011-08-30
http://validator.w3.org/unicorn/ -- 2011-08-30
http://www.w3schools.com/html -- 2011-08-30
http://www.w3schools.com/html5 -- 2011-08-30
http://www.w3schools.com/css -- 2011-08-30
http://www.w3schools.com/php/ -- 2011-08-30
http://php.net/manual/en/index.php -- 2011-08-30
http://php.net/manual/en/getting-started.php -- 2011-08-30
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP -- 2011-08-30

Uppsättning av labbmiljö:
Firefox - check
WAMPSERVER - check
jEdit - check
Java - check
Filezilla - check
Putty

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar