onsdag 3 augusti 2011

Dagens tarot

Ditt svar:

Kung i Stavar omvänd: Kung i Stavar omvänt står för en Hitlerpersonlighet som kan vara den karismatiske ledaren, men som kan få folket att mörda och föra krig för alla dåliga syften. Här har vi nazisten, ledaren som aldrig förlåter, och alla fanatisker, men även äkta män som misshandlar sina hustrur och barn i religionens namn eller för att han tycker att de inte visar honom lojalitet och lydnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar