lördag 3 september 2011

Läsanvisningar moment 2

HTML & CSS: The Complete Reference (Fifth edition)

Läs följande kapitel.

Part II, Ch 4: Introduction to CSS

Beginning Web Programming with HTML, XHTML, and CSS (2nd edition)

Bläddra snabbt igenom följande kapitel. Läs översiktligt. Beroende på dina förkunskaper kan du välja att läsa mer detaljerat.

    Ch 9: Page Layout
    Ch 10: Design Issues

Nätet
Dessa används i olika omfattning under kursmomentet, använd dem som referens.

W3C har ett "cheatsheet" som snabbt ger dig information om HTML eller CSS. Testa det. Det kan spara tid.

http://www.w3.org/2009/cheatsheet/

W3School har bra siter för HTML, CSS och PHP. De är enkla och bra att använda för referens.

http://www.w3schools.com/html
http://www.w3schools.com/html5
http://www.w3schools.com/css
http://www.w3schools.com/php

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar