fredag 1 oktober 2010

Rökelse

Jasmine
Använd dessa för att främja attraktion, passion och lycka.
Sandal Wood
Använd för att attrahera entusiasm, harmoni och spiritism.
White rose
Sägs skänka lugn, beskydd och renhet.
Frankincense
Sägs bringa tur, entisiasm samt tillgivenhet och kärlek.
Green Apple
Sägs bringa Kärlek, hälsa och tillgivenhet i hemmet.
Opium
Sägs bringa lugn, andlighet och vägledning.
Patchouli
Patchouli främjar förmågan att känna av sinnesstämningar.
Myrra
Myrra sägs främja kreativitet samt framgång och hjälper dig att slappna av.
Mysk
Sägs bringa tur, självkontroll samt lust.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar