lördag 2 oktober 2010

2010-10-02

det var något om något slags gäng som drog runt... och några som mötte upp i stadsmiljö.. och nån bil eller minibuss.. och sen hamnade vi en bit utanför.. och det var skogsmiljö.. och vargar.. och hus... och jag blev tillfångatagen på något sätt.. och så var hon.. Katrin Z.. bloggerska där helt plötsligt och massa folk.. och jag fejkade att jag var helt förvirrad och vimsig.. och gick iväg nerför en väg långsamt... och så när jag kom till en äng.. så började jag springa.. o när de märkte de sprang de efter.. och det var en väg som sluttade ner mot en älv eller liknande.. och jag "ramlade" ner där så jag hängde i händerna bara.. och ja.. de drog upp mig och tog mig till ett av husen.. och det var massa hundar och katter.. kattungar och folk som gick runt och det var något med kakor som försvunnit och jag hade tydligen kanske ätit dem men jag mindes inte riktigt...

Tolkning:

Hund: Att drömma om hundar symboliserar ofta våra omedvetna instinkter. "Drömhunden" visar oss antingen tillgivenhet eller fientlighet. Har man en trofast hund som sällskap, är man säkerligen i harmoni med sig själv. Går hunden därimot till anfall mot en tyder det på inre obalans, och det skulle nog inte skada med en smula självrannsakan.

Dog

To see a dog in your dream, symbolizes intuition, loyalty, generosity, protection, and fidelity. The dream suggests that your strong values and good intentions will enable you to go forward in the world and bring you success. The dream dog may also represent someone in your life who exhibits these qualities. Alternatively, to see a dog in your dream, indicates a skill that you may have ignored or forgotten.

Katt: Katten anses symbolisera falskhet men också huslig lycka.

Cat

To see a cat in your dream, symbolizes an independent spirit, feminine sexuality, creativity, and power. It also represents misfortune and bad luck.

Varg, se levande: du blir utsatt för svek.

Wolf

To see a wolf in your dream, symbolizes survival, beauty, solitude, mystery, self-confidence and pride. You are able to keep your composure in a variety of social circumstances and blend into any situation with ease and grace. You are also a loner by choice. Negatively, the wolf represents hostility, aggression, or sneakiness. It may reflect an uncontrollable situation or an all-consuming force in your life. This could point to an obsession, an addiction or something that is beyond your control.

Skog: Skogen anses symbolisera vårt undermedvetna. Den kan vara mörk och dyster men också vara genomsilad av ljus och ha upplysta gläntor att vara i. Skogen föreställer alltså dig själv, de farar och glädjeämnen du finner där finns inom dig själv. Känner du oro i drömmen beror det på att du är osäker på dig själv och dina möjligheter.

Dike, falla i: ett litet snedsteg betyder ingenting.

Celebrities

To dream that you are a celebrity, signifies your high aspirations that may be way beyond your reach at the present moment. You may just be setting yourself for a let-down.

To see a celebrity in your dream, represents your beliefs and understanding about him or her. Consider what the celebrity is famous or known for and how you relate to that quality. Something in you waking life has triggered these similar beliefs and feelings. It is not uncommon that your obsession with a certain celebrity may carry over onto your dream world. Celebrities are often seen as heroes and all that is mighty. Also consider any puns within the name.

Gang

To dream that you are a gang member, signifies your need to achieve and accomplish things through force and intimidation. The dream draws attention to the primitive, unruly aspect of yourself.

To dream that you are confronted or threatened by a gang, signifies circumstances or situations in your waking life that are becoming overwhelming. You feel that you are being ganged up on.

Cake

To see a cake in your dream, indicates that you need to learn to share and allocate your workload instead of trying to do everything yourself. Cakes also symbolize selfishness or the feeling of not getting your fair share. More positively, the dream may represent your accomplishments and achievements. Consider also the metaphor a "piece of cake" or some situation that is easy.

To see a partially eaten cake in your dream, signifies missed and lost opportunities.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar