måndag 4 oktober 2010

Vädur / Skorpion

Vad gott eller ont som än kan hända dig, lär ditt liv aldrig bli enformigt. Mellan dina perioder av aggresiv vitalitet kommer du naturligtvis att uppleva både med- och motgångar, men det kan aldrig överskugga den drivkraft som din aptit på livet utgör. Du har lätt för att grubbla över inbillade och verkliga frågor, frågor som är hemliga till och med för dina närmaste. Även om du inte alltid är lycklig, ger du ändå intryck av att hålla ditt liv i hårda tyglar och kunna styra det dit du önskar. Du förblir orubbad även när ditt liv går dig emot, för du tror starkt på dig själv och välviljan hos någon högre kraft, som du kanske kallar för Gud, Ödet eller Turen, och detta ger dig en aura av osårbarhet.

Du verkar så kunnig och stark att du inte på långa vägar får lika mycket sympati från omvärlden som andra får - men så vill du ju heller inte ha någon, du avvisar sympati om du får någon. Att du själv förödmjukas av sympati hindrar inte att du är beredd att ge sympati åt andra, dock på ett ganska fjärmat och opersonligt sätt. Du har god förmåga att ta hand om dig själv, du gör det och är stolt över det, och du blir rasande om någon skulle antyda motsatsen. På det sättet vårdar du din självkänsla. Du har en stormig personlighet och lever ofta ett lika stormigt liv, som mer än en gång kan föra dig från att vara tryggt välbärgad till att få slita ihop till ditt dagliga bröd, eller tvärtom.

Du har en hårt spänd drivfjäder inom dig, som du håller upprullad för eventuella framtida kriser, för du är inte direkt framgångshungrig på det världsliga planet. Visst uppskattar du trygghet, bekvämlighet, aktivitet och spänning, men det stannar vid det. Du vill vinna erkännande för din egen skull och inte för din rikedom. Den lön som ditt liv ger dig är din egen mycket intima och privata känsla av egenvärde, viktigare för dig än all världens ägodelar. Väljer du en konstnärlig bana kan det i och för sig, genom att du är så vital och fascinerar din publik, medföra att du blir lite berömd, men din inställning till ditt verk bygger på att du vill göra ett gott arbete och uttrycka dig så uttömmande som möjligt. Men även om du uttrycker dig genom någon konstart eller på annat sätt kommer du alltid att dölja dina djupare källor - dina idéer, ideal, drömmar och fantasier - och aldrig låta dem komma upp till ytan, där de förmodligen skulle ta dina vänner med total överrsakning, om de inte redan är vana att aldrig bli överrraskade av dina egenheter.

Denna stora och hemliga inre värld skänker dig all inspiration du kan behöva som konstnär, men också den intagande peronlighet som får sådan framgång i affärslivet eller i sällskapslivet. Du har ganska fasta vanor, och kan vara högst oböjlig när du väl avgjort vad du vill. Du är bestämd utan att verka envis (vilket du naturligtvis visst är!) och du är bra på att övertyga människor mot deras vilja. Du är utomordentligt trogen och lojal när det gäller kärleken och behåller dina vänner år ut och år in. Du kräver inte mycket för egen del, men är ändå generös mot andra, så länge du inte blir utnyttjad. Du känner instinktivt på dig när du får lismare och bedragare på halsen, sådana som bara är ute efter att åka snålskjuts på ditt inflytande eller din förmögenhet, och hyser endast förakt för dem. Men å andra sidan kan du mycket väl göra allt för att hjälpa någon som verkligen behöver din hjälp, utan att bry dig så mycket om att ha en god orsak.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar